leerbedrijf

DAKVEILIGHEID

Conform de wetgeving is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de veilige werkomgeving op daken die hoger zijn dan 2,5 m boven maaiveld of 2,5 m hoger dan andere dakvlakken.

Permanente dakveiligheid voorzieningen zorgen ervoor dat het dak in veilig toegankelijk blijft voor onderhoud en mutaties in de gebruiksfase. De richtlijn welke wij hiervoor aanhouden is de vakrichtlijn.

Dit verzorgen wij door het aanbrengen van permanente dakveiligheid-voorzieningen, zoals dak-ankerpunten en lijnsystemen die voldoen aan EN 795. Een veilige daktoegang wordt mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld een dakluik of een ladderborging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met harnas en positioneringslijn in een veiligheidskoffer.


Ladderborging

Dakluiken/daktoegang

Permanent hekwerk

Dakankerpunten met een RVS lijnsysteem (mag op 2 meter vanuit de dakrand) Ideaal systeem in geval van zonnepanelen.

Losse dakankerpunten (4 meter uit de dakrand)

Doorvalbeveiliging lichtstraten

PBM geleverd in een koffer inclusief een logboek.

Plaatsing door goed opgeleide gespecialiseerde dakdekkers.

Jaarlijkse keuring in eigen beheer

Voor meer informatie download de folder hieronder
Download Folder dakveiligheid Ben Roos Dakbedekking BV

Met het bijbehorende logboek wordt u als gebouweigenaar ontlast van uw verantwoordelijkheden en kunnen betrokken partijen veilig op uw dak werken.

Wij verzorgen RI&E (risico-inventarisaties) en het leveren en aanbrengen een compleet pakket permanente dakveiligheidsvoorzieningen.

Het multifunctioneel gebruik van daken zal in de toekomst alleen maar toenemen, om dit goed te kunnen beheren zal bereikbaarheid en dakveiligheid een belangrijke rol spelen.

Let op: wij doen geen pannendaken, rieten daken, golfplaten en leien daken

Onder het motto ‘’Schoenmaker, blijf bij je leest!’’ werkt Ben Roos helaas niet met pannendaken, rieten daken, golfplaten en leien daken. Voor pannendaken kunt u terecht bij een bouwkundig aannemer of een pannendekker.

Dakinspectie aanvragen

*Wij doen geen pannendaken, rieten daken en leien daken.
Uw naam(Vereist)
Adres(Vereist)
  • Kwaliteit voorop
  • Compleet pakket diensten
  • Oplossingsgericht werken
  • Service
  • Maatschappelijk verantwoord