leerbedrijf

Schiedam: Valbeveiliging 20 sportaccommodaties

Conform de wetgeving is de gebouweigenaar verantwoordelijk voor de veilige werkomgeving op daken die hoger zijn dan 2,5 m boven maaiveld of 2,5 m hoger dan andere dakvlakken. Dit verzorgen wij door het aanbrengen van permanente dakveiligheid voorzieningen, zoals dakankerpunten en lijnsystemen die voldoen aan EN 795. Een veilige daktoegang wordt mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld een dakluik of een ladderborging en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met harnas en positioneringslijn in een veiligheidskoffer. Met het bijbehorende logboek wordt u als gebouweigenaar ontlast van uw verantwoordelijkheden en kunnen betrokken partijen veilig op uw dak werken.

 

Naam: 20 sportaccommodaties
Locatie: Schiedam
Middelen: Eye catcher veiligheid
Doorlooptijd: 2011 tot 2012