leerbedrijf

Gemeentehuis Bodegraven verduurzaamd

Gemeentehuis Bodegraven
Het dak van het gemeentehuis in Bodegraven is verduurzaamd. De getroffen maatregelen en hun functie zijn;

  1. Hoogwaardige drukvaste dakisolatie Rc=6,3 zorgt voor de energiebesparing en een goed beloopbaar dak.
  2. Een meerlaagse gemodificeerde bitumineuze dakbedekking zorgt voor de waterdichting.
  3. Een , gedeelte groendak met worteldoorgroeibestendige dakbedekking, waterbuffer zorgt voor de biodiversiteit, opvang van regenwater en gereguleerd afvoeren van regenwater.
  4. Warmtepompen zorgen voor het verwarmen en koelen van het gebouw.
  5. Zonnepanelen zorgen voor de opwekking van elektriciteit.
  6. Het dak is ingericht conform de huidige Arbowetgeving met permanente dakveiligheid voorzieningen zodat op het dak voor onderhoud en mutaties goed en veilig gewerkt kan worden.
  7. Dakonderhoudscontract met een jaarlijkse inspectie zorgt voor een jarenlang zorgeloos gebruiksdak.