leerbedrijf

Gardner Denver Woerden

Gardner Denver Woerden
Het dak van Gardner Denver Woerden is verduurzaamd. De getroffen maatregelen en hun functie zijn;

  1. Hoogwaardige drukvaste dakisolatie Rc=6,3 zorgt voor de energiebesparing en een goed beloopbaar dak.
  2. Een meerlaagse gemodificeerde wit reflecterende luchtzuiverende Polygum Carrara dakbedekking.
  3. Nieuwe Polycarbonaat lichtstraten voorzien van doorvalbeveiliging.
  4. Zonnepanelen zorgen voor de opwekking van elektriciteit.
  5. Het dak is ingericht conform de huidige Arbowetgeving met permanente dakveiligheid voorzieningen zodat op het dak voor onderhoud en mutaties goed en veilig gewerkt kan worden.
  6. Last but not least een duurzaam waterdicht dak.

    Erkend verwerker

    Air care technologie, luchtzuiverend