leerbedrijf

Forepark 18.000 m2 witte dakbedekking

Dakrenovatie van bedrijfsverzamelgebouwen op het Forepark in Den Haag. De ca. 18.000 m2 bestaande zwarte dakbedekking wordt voorzien van een nieuwe toplaag gemodificeerde WIT gemineraliseerde dakbedekking. De wit gemineraliseerde dakbedekking wordt minder warm dan de oude zwarte dakbedekking, waardoor de onderliggende verblijfruimtes in de zomer minder warm worden. Indien de bedrijven in de toekomst van plan zijn om zonnepanelen op de daken te plaatsen zal de witte dakbedekking door de verminderde warmteafgifte bijdragen aan een hoger rendement van de zonnepanelen (toch mooi 3 vliegen in een klap “minder warm, langere levensduur en hoger rendement”).

Bij dit werk zijn de bevestigers (parkers) waarmee het bestaande dakbedekkingssysteem is bevestigd doorgeroest. In de nieuwe situatie wordt daarom het bestaande dakbedekkingssysteem mechanisch bevestigd met roestbestendige parkers en volgplaten.

Verder is er door de constructeur een constructieberekening gemaakt en worden er conform berekening de nodige dakoverlopen geplaatst in de dakranden.

Om het dak veilig te kunnen betreden en onderhouden in de beheerfase worden er tegelijk permanente dakveiligheid voorzieningen aangebracht in de vorm van ankerpunten met een lijnsysteem. Het dakveiligheid lijnsteem wordt gemonteerd op minimaal 2 meter vanuit de dakranden en eventuele zonnepanelen blijven binnen deze zone zodat het dak goed en veilig bereikbaar blijft.