leerbedrijf

Luchtzuiveren met dakbedekking als katalysator

Door het toepassen luchtzuiverende dakbedekking is het mogelijk om schadelijke stoffen uit de lucht te halen. Dit werkt als volgt: Het witte reflecterende mineraal aan de bovenzijde is voorzien van de “Air Care Technology” die luchtzuiverend werkt. IKO Air Care Technology zet NOx (stikstofoxide) en SOx (zwaveloxide) om in onschadelijke milieu-neutrale stoffen. De minerale afwerking is gecoat met speciaal type Titaniumdioxide (TiO2). Onder invloed van UV-licht werkt het als een katalysator en zet het stikstofoxiden(NOx en SOx), welke de verzuring van het milieu in de hand werken en het broeikaseffect mee veroorzaken, om in onschadelijke en milieu-neutrale stoffen en dit gedurende de hele levensduur van het dak.

Deze IKO “Air Care Technology” resulteert in een bijdrage tot de reductie van het uiterst schadelijke zogenaamde secundaire fijn stof in de lucht.

Op deze manier kan er op een simpele en effectieve manier een bijdrage worden geleverd aan het milieu.