leerbedrijf

Innovatie bij de TU Delft

 

Naam: Dakrenovatie Campus TU Delft
Locatie: Delft
Middelen: Innovatieve isolatie gootbaan
Doorlooptijd: 2014 tot 2015

 

Bij de dakrenovatie wordt een speciale afschot isolatieplaat toegepast t.p.v. de dakranden waarmee een gootbaan wordt geformeerd. Het voordeel hiervan is dat de dakranden niet worden opgehoogd en er een verbeterde afwatering plaatsvind hetgeen vervolgens weer bijdraagt aan een langere levensduur van de dakbedekking. Vakblad Roofs kwam hiervan polshoogte nemen.