leerbedrijf

Ingestort dak

Op de foto een ingestort dak en doorsnedes van platte daken met overgewicht veroorzaakt door verschillende lagen dakbedekking en isolatie. Omdat daken tegenwoordig voor meerdere doeleinden worden gebruikt denk aan groendaken zonnepanelen, dakterrassen etc. is het belangrijk te weten wat het maximaal gewicht is voordat het dak bezwijkt.

Daarom adviseren wij ten alle tijden de bestaande situatie ter plaatse goed te inspecteren en een constructie berekening te laten maken waarin het maximaal toelaatbare gewicht wordt aangegeven. Indien deze gegevens bekend zijn kunnen de plannen met het dak hierop worden afgestemd zonder dat er onnodig risico wordt gelopen.

Ingestort platdak, voorkomen is beter als genezen.

Meerdere lagen dakbedekking & isolatie ca. 47 kg/m2

Maar liefst 11 lagen bitumineuze dakbedekking over elkaar geplakt.
Potentieel risico voor het bezwijken van een dak.