leerbedrijf

Dakonderhoud met zonnepanelen platdak

Regelmatig dakonderhoud plegen aan een platdak met zonnepanelen is beslist noodzakelijk. Tegelijk met het onderhoud kunnen ook mogelijke beschadigingen aan de installatie worden geconstateerd. Indien er geen onderhoud wordt gepleegd zal door vervuiling het rendement van de panelen aanzienlijk lager uitvallen. Met name bij zonnepanelen met een ballast systeem ontstaan ook vuilophopingen welke tegelijk kunnen worden verwijderd.

Ook is het belangrijk dat er met het leggen van de zonnepanelen rekening is gehouden met voldoende (loop)ruimte m.b.t. de veilige bereikbaarheid e.e.a. als omschreven in de vakrichtlijn. En dat het dak is voorzien van de nodige permanente dakveiligheid voorzieningen zodat onderhoud veilig en volgens de huidige Arbowet kan worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar speelt hierin een belangrijke rol.


Onderhoudsbeurt op een goed ingericht dak met zonnepanelen en
permanente dakveiligheid voorzieningen.


Voldoende ruimte voor het plegen van veilig onderhoud.

Ruim baan voor onderhoud

Goede bereikbaarheid ook voor onderhoud

Kooiladder, looppad en voldoende ruimte voor bereikbaarheid installaties

Dakveiligheid lijnsysteem