Slopen of overlagen, zonnepanelen tuindak

Op de foto een doorsnede van een platdak met verschillende lagen dakbedekking en isolatie met een totaal gewicht van ca. 47 kg-m2. Omdat daken tegenwoordig voor meerdere doeleinden worden gebruikt denk aan groendaken zonnepanelen, dakterrassen etc. is het belangrijk te weten wat het maximaal gewicht is voordat het dak bezwijkt. Daarom adviseren wij ten alle tijden de bestaande situatie goed te inspecteren en een constructie berekening te laten maken waarin het maximaal toelaatbare gewicht wordt aangegeven. Indien deze gegevens bekend zijn kunnen de plannen met het dak hierop worden afgestemd zonder dat er onnodig risico wordt gelopen.

Ingestort platdak, voorkomen is beter als genezen.

Meerdere lagen dakbedekking & isolatie ca. 47 kg/m2