Brand en zonnepanelen

Indien er zonnepanelen op een plat dak worden geplaatst is het belangrijk dat er vooraf een dakinspectie wordt uitgevoerd om te onderzoeken of het dak geschikt is. Bijvoorbeeld indien er polystyreen isolatie in de dakconstructie aanwezig is is het belangrijk dit met uw verzekering te overleggen i.v.m. brandgevaar. In sommige gevallen wordt de aanwezigheid van polystyreen isolatie niet door de verzekering geaccepteerd, wat betekend dat u niet meer verzekerd bent in het gevel van brandschade door zonnepanelen.

Brandplek in dakbedekking door loshangende bedrading van de zonnepanelen is er kortsluiting ontstaan.


In verreweg de meeste gevallen ontstaat er brand door een fout in de installatie bij het plaatsen van zonnepanelen.

Indien de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen m.b.t. het dakbedekkingssysteem.
De zonnepanelen zijn gelegd door een erkend installateur.
Het dak nog goed en veilig bereikbaar is.
En er jaarlijks een inspectie/dakonderhoudsbeurt wordt uitgevoerd kan er jarenlang stroom worden geproduceerd.